@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_MPP003
ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  [1917 - 1945]
Περιεχόμενα: Αγγλικός χάρτης. Χάρτης της Στρατιάς Ανατολής, φ. Dimitric-Prosenik, διαστάσεις: 44 Χ 60,5 εκ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SER_MPP003

Τίτλος: MAP ARCHIVE OF SERRES

Χρονολογίες: 1917 - 1945

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αγγλικός χάρτης.
Χάρτης της Στρατιάς Ανατολής, φ. Dimitric-Prosenik, διαστάσεις: 44 Χ 60,5 εκ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Serres

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα