@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_AUV017
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (MONKS-ULEN)  [1933]
Περιεχόμενα: 1 Φάκελος με 15 φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των έργων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SER_AUV017

Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (MONKS-ULEN)

Χρονολογίες: 1933

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: 1 Φάκελος με 15 φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των έργων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Σερρών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα