@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_ADM061
ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (1951-1966)  [1951 - 1966]
Περιεχόμενα: 506 φωτογραφίες. 138 φωτογραφίες. 73 φωτογραφίες. 229 φωτογραφίες. 180 φωτογραφίες. 329 φωτογραφίες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SER_ADM061

Τίτλος: NATIONAL WELFARE ORGANIZATION ARCHIVE (1951-1966)

Χρονολογίες: 1951 - 1966

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: 506 φωτογραφίες.
138 φωτογραφίες.
73 φωτογραφίες.
229 φωτογραφίες.
180 φωτογραφίες.
329 φωτογραφίες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Serres

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα