@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_ADM040
ΑΡΧΕΙΟ Κ.Ε.Γ.Ε. (ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ  [1953]
Περιεχόμενα: Ένα πανοδερματόδετο άλμπουμ με επικολλημένες 350 φωτογραφίες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SER_ADM040

Τίτλος: SERRES K.E.G.E. ARCHIVE (AGRICULTURAL TRAINING CENTRE)

Χρονολογίες: 1953

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ένα πανοδερματόδετο άλμπουμ με επικολλημένες 350 φωτογραφίες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Serres

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα