@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL022
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΒΙΤΖ (1895)  [1895]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριών της Βουλής μετά του Ηγεμόνος Βέροβιτζ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SAM_COL022

Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΒΙΤΖ (1895)

Χρονολογίες: 1895

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριών της Βουλής μετά του Ηγεμόνος Βέροβιτζ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Σάμου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα