@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL019
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1850 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ  [1850]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της κατά το έτος 1850 προσωρινής διοίκησης επιτροπής των Σαμίων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SAM_COL019

Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1850 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ

Χρονολογίες: 1850

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της κατά το έτος 1850 προσωρινής διοίκησης επιτροπής των Σαμίων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Σάμου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα