@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-SAM_COL017

Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1820 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1832. ΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρονολογίες: 1832

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιεχόμενα:

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Σάμου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα