@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_JUS002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1874 - 1898]
Περιεχόμενα: Διάφορα πρωτόκολλα. Διάφορα πρωτόκολλα στην οθωμανική γλώσσα. Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων στη Διοίκηση Μυλοποτάμου. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-RET_JUS002

Τίτλος: ARCHIVE OF THE PUBLIC PROSECUTOR OF RETHYMNO

Χρονολογίες: 1874 - 1898

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Διάφορα πρωτόκολλα.
Διάφορα πρωτόκολλα στην οθωμανική γλώσσα.
Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων στη Διοίκηση Μυλοποτάμου.
Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων στη διοίκηση Μυλοπόταμου.
Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της Διοικήσεως Μυλοποτάμου.
Πρωτόκολλο εισερχομένων πράξεων στη διοίκηση Αμαρίου.
Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων απο τη διοίκηση Αμαρίου.
Πρωτόκκολο εισερχομένων εγγράφων.
Πρωτόκολλο.
Πρωτόκολλα εξερχομένων εγγράφων.
Πρωτόκολλα.
Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Rethimno

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα