@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PEL
Αρχεία Ν. Πέλλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PEL_PRI001
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗ  [1782 - 1991]
Περιεχόμενα: Συνοπτική έκθεση του Σχολ.Συμβούλου Σταλίδη για το Ν. Πέλλας. Αντίγραφα Κωδίκων Ι.Μ.Έδεσσας. Υπομνήματα-Μελέτες. Δημοσιε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PEL_PRI001

Τίτλος: K. G. STALIDIS PRIVATE ARCHIVE

Χρονολογίες: 1782 - 1991

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Συνοπτική έκθεση του Σχολ.Συμβούλου Σταλίδη για το Ν. Πέλλας.
Αντίγραφα Κωδίκων Ι.Μ.Έδεσσας. Υπομνήματα-Μελέτες.
Δημοσιεύματα εφημερίδων. Σχετικά με τον καθηγ. Τσαϊλακόπουλο.
Καταστατικό Φ.Σ. Έδεσσας "Μέγας Αλέξανδρος".
Πίνακες μετονομασίας ξενόγλωσσων τοπονυμιών Έδεσσας.
Φωτοαντίγραφα παλαιών κωδίκων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Pella

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα