@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PEL
Αρχεία Ν. Πέλλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PEL_MUN003
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ  [1920 - 1965]
Περιεχόμενα: Στρατιωτικά-στρατολογικά θέματα. Ληξιαρχικά. Πρακτικά εορτασμού 4ης Αυγούστου. Αλληλογραφία. Έντυπα επιχειρήσεων με σχετ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PEL_MUN003

Τίτλος: MUNICIPALITY OF SKYDRA ARCHIVE

Χρονολογίες: 1920 - 1965

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Στρατιωτικά-στρατολογικά θέματα.
Ληξιαρχικά. Πρακτικά εορτασμού 4ης Αυγούστου. Αλληλογραφία.
Έντυπα επιχειρήσεων με σχετική αλληλογραφία.
Εγκύκλιοι. Πίνακες προσφύγων. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Εγκύκλιοι. Βουλευτικά-Εκλογικά.
Εγκύκλιοι.Νομαρχιακές Αποφάσεις-Προληρύξεις. Δ.Ε.Θ.
Νομαρχία Πέλλας. Διαταγές-Οδηγίες.
Θέματα σχετικά με τον Πόλεμο και την Κατοχή.
Στρατιωτικές εγκύκλιοι.
Θέματα σχετικά με τον εμφύλιο.
Θέματα σχετικά με την Κατοχή.
Ληξιαρχικά.
Έγραφα σχετικά με το τέλος του Πολέμου και τον Εμφύλιο.
Εγκύκλιοι - οδηγίες για την αποκατάσταση της γεωργίας.
Στρατιωτικές εγκύκλιοι και διαταγές. Υπουργικές Αποφάσεις.
Εκλογικά.
Θέματα σχετικά με τον Εμφύλιο. Εκτελέσεις έργων.
Εκτελέσεις έργων. Έντυπα κομματικών συνδυασμών. Τουρισμός.
Έντυπο μελέτης ανάπτυξης περιοχής Σκύδρας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Pella

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα