@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PEL
Αρχεία Ν. Πέλλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PEL_MUN001
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  [1926 - 1976]
Περιεχόμενα: Δελτία στατιστικής ληξιαρχικών πράξεων. Θέματα ηλεκτροφωτισμού της Έδεσσας. Αιτήσεις πολιτών για εκτελέσεις έργων. Δημοτ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PEL_MUN001

Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Χρονολογίες: 1926 - 1976

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Δελτία στατιστικής ληξιαρχικών πράξεων.
Θέματα ηλεκτροφωτισμού της Έδεσσας.
Αιτήσεις πολιτών για εκτελέσεις έργων.
Δημοτικά έργα. Οικονομικά.
Δημοτικά εργα. Τεχνικές εκθέσεις.Πίνακες δαπανών.
Αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού. Πίνακες προσωπικού.
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων εργατικού δυναμικού.
Α΄Παμβοειοελλαδικό Φεστιβάλ Χορωδιών.
Πρωτόκολλα επίταξης-αποδείξεις παραλαβής επιταχθέντων ειδών.
Στρατιωτικές εγκύκλιοι-Διαταγές.
Στρατιωτικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις - Προκηρύξεις διαγωνισμών.
Απολογιστικός Πίνακας του Δημοτικού Ταμείου Έδεσας.
Καταστάσεις εσόδων-εξόδων Δήμου Έδεσσας.
Πρακτικά Συνεδριάσεων. Πίνακες υπαλήλων-αποδοχές.
Aνέγερση δημοτικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρ. ρεύματος.
Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης της Έδεσσας.
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Πρακτικά Δικαστηρίου.
Χάρτες -τοπογραφικά διαγράμματα υδροηλεκτρικού εργοστασίου.
Βιβλίο καταγραφής Δ.Ε.Α.Κ. Δήμου Έδεσσας.
Αρδευτικό έργο Σμαρέκας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Πέλλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα