@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PEL
Αρχεία Ν. Πέλλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PEL_EDU015
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  [1921 - 1971]
Περιεχόμενα: Μελέτες για το διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας. Οικονομικά: προϋπολογισμοί. Πίνακες πιστώσεων κ. πληρωμών. Ευχα...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PEL_EDU015

Τίτλος: 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Χρονολογίες: 1921 - 1971

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μελέτες για το διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας.
Οικονομικά: προϋπολογισμοί. Πίνακες πιστώσεων κ. πληρωμών.
Ευχαριστήρια επιστολή της Σχολ.Εφορ. Πρόγραμμα εορτασμού.
Δελτία κίνησης κ.στατιστικής.Αναφορές Διευθυντών.Ωρολ.Προγράμ.
Διαταγές-Εγκύκλιοι-Οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Γ.Ε.Μ.Ε.
Αλληλογραφία με διάφορες Αρχές. Αριστεύσεις μαθητών.
Σχετικάμε μαθητικά συσσίτια.
Θέματα σχετικά με την εμφυλιακή και μετεμφυλιακή εποχή.
Εγκύκλιοι_Διαταγές του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ.Προγράμματα σχολ.αγώνων κ.γυμν.επιδείξεων.
Εισερχόμενα έγγραφα ποικίλου περιεχομένου.
Υπουργικές Αποφάσεις. Επαιδευτικά Τέλη.
Εγκύκλιοι-Οδηγίες-Ανακοινώσεις.Διδαχθείσες ύλες μαθημάτων.
Διαταγές-Εγκύκλιοι διάφορων Υπουργείων.
Εμπιστευτικά έγγραφα για θέματα παιδείας και ασφάλειας μαθητών.
Αλληλογραφία με διάφορες φορείς.Σχολικοί αγώνες.Εκθέσεις μαθητών.
Εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σχετικά με το μνημείο του Μακεδονομάχου Καπετάν Άγρα. Αλληλογραφία.
Αλληλογραφία.Προκηρύξεις διαγωνισμών.Σχολικές εκδρομές.
Σχετικά με εορταστικές εκδηλώσεις.
Διάφορα στοιχεία για το σχολείο. Πρακτικό Συλλόγου Καθηγητών.
Διαταγές του ΥΠΕΠΘ. Διάφορα έγγραφα του Σ. Γονέων και Κηδεμόνων.
Θέματα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νεότητας.
Σχολικοί αγώνες-διάφορα έγγραφα.
Διάφορα έγγραφα σχετικά με τις σχολικές εκδρομές.
Ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας του σχολείου.Καταστάσειςεσόδων-εξόδων.
Έγγραφα και έντυπα σχετικά με θεατρικές παραστάσεις. Διαγγέλματα.
Διαταγές του ΥΠ.Ε.Π.Θ.Δελτίον ΟΛΜΕ.Πρακτικά της Βουλής του αρ.35.
Προκηρύξεις διαγωνισμών. Μαθητικές εκδρομές.Εκθέσεις πεπραγμένων.
Ελλην. Ερυθρός Σταυρός Νεότητας. Διάφορα παραστατικά. Φωτογρ. Υλικό.
Ημερολόγιο σχολικών δραστηριοτήτων.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Διδασκόντων Λυκείου Αρρένων Έδεσσας.
Εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ.Οικονομικά.Ανακοινώσεις διορισμού καθηγητών.
Διαφωτιστικό υλικό επί κομμουνιστικών θεμάτων.
Οικονομικά. Σχετικά με παραχώρηση από το Δήμο οικοπέδου για σχολείο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Πέλλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα