@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ  [1850 - 1902]
Περιεχόμενα: Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη. Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PAX_NOT001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ

Χρονολογίες: 1850 - 1902

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ιωάννη Μουρίκη.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Παξών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα