@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUND01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1841 - 1971]
Περιεχόμενα: "Νεκροσκόπος": βιβλίο καταγραφής θανάτων της Κοινότητας Γαΐου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PAX_MUND01

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

Χρονολογίες: 1841 - 1971

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: "Νεκροσκόπος": βιβλίο καταγραφής θανάτων της Κοινότητας Γαΐου.
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Παξών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα