@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUNB01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1850 - 1932]
Περιεχόμενα: Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων του Δήμου. Ευρετήριον γεννητηρίων πράξεων Κοινότητας Γαΐου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PAX_MUNB01

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

Χρονολογίες: 1850 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων του Δήμου.
Ευρετήριον γεννητηρίων πράξεων Κοινότητας Γαΐου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Παξών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα