@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_ADM003
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ)  [1828 - 1866]
Περιεχόμενα: "Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…". Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφώ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-PAX_ADM003

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ)

Χρονολογίες: 1828 - 1866

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: "Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…".
Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφών και των μεταγραφών.
Υπόμνημα Γενικόν.
Υπόμνημα Γενικόν Υποθηκών.
Βιβλίο πιστοποιητικών.
"βιβλίον των αντιγράφων απ' αφειθέντων πιστοποιητών".
"βιβλίον επιταγών".
Έλεγχος υποθηκοφυλακείου από Εισαγγελέα.
"Υπόμνημα ημερήσιων εισπράξεων".
"Registro delle trascrizioni degli Atti translativi di proprieta No2 - conservazione delle Ipoteche".
"conservazione delle Ipoteche".
"registro parziale" - "conservazione delle Ipoteche".
"ειδικόν υπόμνημα".
"libro delle dichiarazione delle Notifiche".
"libro delle Notifiche deputate".

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Παξών

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα