@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT026
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1822 - 1987]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10897 - 14088. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23806 - 26996.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT026

Τίτλος: KON. VLACHONIKOPOULOS NOTARIAL ARCHIVE ( IOANNIS GALLEAS NOTARIAL COLLECTION)

Χρονολογίες: 1822 - 1987

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10897 - 14088.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23806 - 26996.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Magnesia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα