@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT025
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1931 - 1963]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 3328. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3329 - 7499. Ευρετήριο συμβολαιογραφι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT025

Τίτλος: CHRISTOS KONTOS NOTARIAL ARCHIVE (IOANNIS GALLEAS NOTARIAL COLLECTION)

Χρονολογίες: 1931 - 1963

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 3328.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων
3329 - 7499.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 7503 - 9565.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9566 - 11384.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 11385 - 14223.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 14224 - 17154.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 17155 - 22793.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 14223.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Magnesia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα