@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT023
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  [1922 - 1933]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3421 - 6705. Ευρετήριο συμβολαιογραφ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT023

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Χρονολογίες: 1922 - 1933

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3421 - 6705.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 6706 - 10664.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα