@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT021
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)  [1926 - 1965]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 4454. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4455 - 7961. Ευρετήριο συμβολαιογραφικώ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT021

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Χρονολογίες: 1926 - 1965

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 4454.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4455 - 7961.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 7962 -17782.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 17783 - 23412.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23413 - 26145.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 26146 - 33223.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 33224 - 32536.
Αλφαβητικό ευρετήριο Α - Ω.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα