@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_PRI002
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ  [1767 - 1948]
Περιεχόμενα: Πραγματεία Περί "Εθνικών Ιδεωδών"-Πολιτικός Σύλλογος"Νέα Πολιτεία". Οικονομικά στοιχεία Οικογένειας Δάλλα. Αλληλογραφία ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_PRI002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ

Χρονολογίες: 1767 - 1948

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πραγματεία Περί "Εθνικών Ιδεωδών"-Πολιτικός Σύλλογος"Νέα Πολιτεία".
Οικονομικά στοιχεία Οικογένειας Δάλλα.
Αλληλογραφία Μ. Δάλλα με τους οικείους του 1876 - 1901.
Περί ιδρύσεως ΙΛΕΘ 1932 - 1937 "Ρήγας Φεραίος" 1910 - 1936.
Εφημερίδες.
Εφημερίδες 1869 - 1937.
Εφημερίδες Λάρισας.
Εφημερίδες Βόλου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα