@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT002
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ  [1808 - 1992]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1647. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1648 - 4590. Ευρετήριο συμβολαιογραφικ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Χρονολογίες: 1808 - 1992

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1647.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1648 - 4590.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4591 - 6732.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 6733 - 10062.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10063 - 11555.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 11556 - 14256.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 14257 - 16738.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 16739 - 18797.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 18808 - 22526.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 22527 - 25765.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 25766 - 29327.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 29328 - 33221.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 35122 - 38926.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 38927 - 42109.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 42110 - 45872.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 45873 - 49036.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 53672 - 56759.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 56760 - 59206.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 59207 - 60779.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 60780 - 62018.
Αλφαβητικό Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Κ / 16150 - Τ / 46507.
Αλφαβητικό Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Χ / 46508 - Κ / 62014.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα