@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  [1923 - 1946]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο Ζ - Η - Θ - Ι. Ευρετήριο Χ - Ψ - Ω. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 2155. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών π...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_NOT001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Χρονολογίες: 1923 - 1946

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ευρετήριο Ζ - Η - Θ - Ι.
Ευρετήριο Χ - Ψ - Ω.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 2155.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 2156 - 5638.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 5639 - 9476.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9477 - 12954.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 12955 - 16333.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 16334 - 20839.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 20840 - 24661.
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Α - Ω.
Αλφαβητικό Ευρετήριο Α - Ω.
Ημερολόγιο Στατιστικής Συμβολαίων, Τελών και Δικαιωμάτων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα