@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU107
ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1976 - 1986]
Περιεχόμενα: Βιβλιο Πράξεων Εισιτήριων Εξετάσεων. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας. Ημερολόγιο συμβάντων. Ημερολόγιο γεγονότων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_EDU107

Τίτλος: ARCHIVE OF THE (3-GRADE) LYCEUM OF SKOPELOS

Χρονολογίες: 1976 - 1986

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλιο Πράξεων Εισιτήριων Εξετάσεων.
Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Ημερολόγιο συμβάντων.
Ημερολόγιο γεγονότων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Magnesia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα