@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU106
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1946 - 1979]
Περιεχόμενα: Γενικός έλεγχος. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών. Πράξεων Παιδαγωγικών Συνεδριών [Σύλ. Καθηγητών]. Κίνηση Δανειστικής ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_EDU106

Τίτλος: ARCHIVE OF GYMNASIUM BRANCH AND (6-GRADE) GYMNASIUM OF SKOPELOS

Χρονολογίες: 1946 - 1979

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Γενικός έλεγχος.
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών.
Πράξεων Παιδαγωγικών Συνεδριών [Σύλ. Καθηγητών].
Κίνηση Δανειστικής Βιβλιοθήκης.
Ποινολόγιο.
Βιβλίο Εισιτήριων Εξετάσεων.
Αποτελέσματα εισιτήριων εξετάσεων 1972/73 - 1976/77.
Πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Ημερολόγιο Συμβάντων.
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (4 λυτά έγγραφα).
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Magnesia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα