@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU105
ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1939 - 1963]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου. Βιβλίο πιστοποιητικών σπ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_EDU105

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Χρονολογίες: 1939 - 1963

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών.
Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου.
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Γενικός Έλεγχος αστικού σχολείου Σκοπέλου.
Γενικός έλεγχος.
Μαθητολόγιον και
παρακολουθήσεως εκπαιδευτικών τελών

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα