@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU104
ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1929 - 1939]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο Καταθέσεων και Αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου. Βιβλίο πιστοποιητικών σπ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-MAG_EDU104

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Χρονολογίες: 1929 - 1939

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών.
Βιβλίο Καταθέσεων και Αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου.
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Ειδικός έλεγχος.
Μαθητολόγιο.
Γενικός έλεγχος.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Μαγνησίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα