@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ  [1881-1914]
Το αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μηθύμνης περιέχει κυρίως βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικών και συνεδριάσεων του Δικαστηρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_JUS002

Τίτλος: ECCLESIASTICAL COURT OF MΕTHYMNA

Χρονολογίες: 1881-1914

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 11 βιβλία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μηθύμνης περιέχει κυρίως βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικών και συνεδριάσεων του Δικαστηρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Lesbos

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα