@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1871-1914]
Το αρχείο στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από δικογραφίες του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης, αλλά και βιβλία πρακτικών και απ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_JUS001

Τίτλος: ECCLESIASTICAL COURT OF MYTILINI

Χρονολογίες: 1871-1914

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Βιβλία και φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από δικογραφίες του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης, αλλά και βιβλία πρακτικών και αποφάσεων. Αναλυτικά: Βιβλίο Πρωτοκόλλου: 1, 1894-1914. Πρακτικά: 5, 1893-1914. Δικαστικές αποφάσεις: 6, 1879-1914. Διπλότυπα επιδοτηρίων: 5, 1892-1908. Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπ/κής Επιτροπής και Ευρετήριο ονομάτων εναγόντων: 1, 1891. Δικογραφίες: 1871-1914

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Lesbos

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα