@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_CON002
ΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1909-1915]
Περιέχει ένα βιβλίο επιστολών του Γαλλικού Υποπροξενείου Μυτιλήνης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_CON002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Χρονολογίες: 1909-1915

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γαλλικό Υποπροξενείο Μυτιλήνης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιέχει ένα βιβλίο επιστολών του Γαλλικού Υποπροξενείου Μυτιλήνης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα