@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT005
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1714 - 1743]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_NOT005

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Χρονολογίες: 1714 - 1743

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων.
Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 10. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 11. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 12. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 13. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 14. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 15. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 16. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 17. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 18. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 19. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 20. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 21. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 22. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 23. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 24. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 25. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 26. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 27. Βιβλίο πράξεων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα