@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT002
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1707 - 1739]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_NOT002

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Χρονολογίες: 1707 - 1739

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 10. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 11. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 12. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 13. Βιβλίο πράξεων.
Πρωτόκολλο 14. Βιβλίο πράξεων.
Δέσμη εγγράφων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα