@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN008
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΦΙΩΝ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ταφίων. Μητρώον των Αρρένων της Κοινότητος Σπαρτοχωρίου. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN008

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΦΙΩΝ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ταφίων.
Μητρώον των Αρρένων της Κοινότητος Σπαρτοχωρίου.
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ταφίων.
[Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ταφίων].
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ταφίων].

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα