@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN007
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών. [Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων τ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN007

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών].

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα