@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN005
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Καρυάς. [Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Καρυάς]. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Καρυ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Καρυάς.
[Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Καρυάς].
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Καρυάς.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα