@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN004
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ  [1879]
Περιεχόμενα: Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου. Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου. [Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου.
Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου.
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου].
Προκαταρτικόν Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ευγήρου συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Στρατολογίας Νόμου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα