@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN002
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου. [Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων τ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου.
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου.
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα