@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων. [Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων]. Βιβλίον Μητρώον των Αρρένων του Δή...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_MUN001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Χρονολογίες: 1879

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων.
[Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων].
Βιβλίον Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων.
[Βιβλίον Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Απολλωνίων].

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα