@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL006
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1412 - 1891]
Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με τους εν τη πόλει Λευκάδος διαφόρους Ναούς. Βιβλία εσόδων και Εξόδων διαφόρων Ναών. Βιβλία εσόδων-εξόδ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_ARL006

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1412 - 1891

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με τους εν τη πόλει Λευκάδος διαφόρους Ναούς.
Βιβλία εσόδων και Εξόδων διαφόρων Ναών.
Βιβλία εσόδων-εξόδων Μονής Αγ. Γεωργίου Σκάρων.
Αναφοραί προς Μητροπολίτην, Άδειες Γάμου και άλλα διάφορα.
Έγγραφα παραχώρησης αγαθών στην Αρχιεπισκοπή Λευκάδας. Έξοδα Αρχιεπισκοπής.
Βραβείον του Αρχυστρατήγου Μιχαήλ το οπείον περιέχει τα πράγματα της άνοθεν [Μον]ής του Ασωμάτου.
Έγγραφα αφορώντα διαφόρους Μονάς. Μονή Κόκκινη Εκκλησία, Μονή Φανερωμένης, Εκκλησία Αγίων Αποστόλων στο χωριό Άγιος Πέτρος, Μονή Αγίου Γεωργίου στο Μπισσά, Μονή Αγίου Νικολάου στη Νιρά, Μονή Αγίου Ιωάννη στα Περιβολάκια.
Έγγραφα αφορώντα διαφόρους Μονάς. Μονές: Άγιος Κήρυκος Αθανίου, Άγιος Ιωάννης στο Ροδάκι, Ασώματος, Άγιος Δημήτρις στη Γράβα, Ασώματος, Άγιος Ηλίας στους Σφακιώτες, Άγιος Νικόλαος Εγκλουβής, Άγιος Ιωάννης στο Λιβάδι.
Βιβλία εσόδων-εξόδων Μονής Κόκκινης Εκκλησίας.
Επίσημα Μονών μετά των σχετικών αναφορών λοιπών εγγράφων προς Έπαρχον.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα