@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL005
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1684 - 1966]
Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με τα εν τη συνοικία Αγίου Δημητρίου ευρισκόμενα οικόπεδα των οικογενειών Λεύκα, Ασδραχά, Βρακατσέλη, Κε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_ARL005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1684 - 1966

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με τα εν τη συνοικία Αγίου Δημητρίου ευρισκόμενα οικόπεδα των οικογενειών Λεύκα, Ασδραχά, Βρακατσέλη, Κερασοβίτη κλπ.
Έγγραφα αφορώντα διαφόρους οικογενείας και τας ιδιοκτησίας τούτων.
Διαφοραί μεταξύ ιδιωτών και χωρίων.
Διαθήκαι και έτερα ιδιωτικά συμβόλαια και έγγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα