@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL004
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1697 - 1862]
Περιεχόμενα: Εκλογικοί Κατάλογοι ετών 1817, 1820-1822-1829 και 1838. Βουλευτικαί Εκλογαί 1803, 1804, 1817, 1823, 1828, 1833, 1834, 18...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_ARL004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1697 - 1862

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Εκλογικοί Κατάλογοι ετών 1817, 1820-1822-1829 και 1838.
Βουλευτικαί Εκλογαί 1803, 1804, 1817, 1823, 1828, 1833, 1834, 1839, 1840, 1845.
Πράξεις του 10, 11Α, 11Β και 12 Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων 1854-1855, 1857, 1859-1860, 1862.
Πρακτικά Δημογεροντίας ετών 1817, 1818, 1820, 1834-1836 και 1845.
Διάφορα Τιμάρια.
Γήπεδα και διάφοροι τίτλοι ιδιοκτησίας.
Παραχωρήσεις Δημοσίων κτημάτων εις ιδιώτας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα