@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL002
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1684 - 1852]
Περιεχόμενα: Βιβλίον περιέχον Δουκικάς Διαταγάς, Διατάγματα, Προκηρύξεις, Επίσημα γράμματα και άλλα έγγραφα επί διοικητού Αντωνίου Κό...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_ARL002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1684 - 1852

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίον περιέχον Δουκικάς Διαταγάς, Διατάγματα, Προκηρύξεις, Επίσημα γράμματα και άλλα έγγραφα επί διοικητού Αντωνίου Κόρνεϋ από 2 Σεπτεμβρίου 1783 έως 1 Αυγούστου 1786.
Ενετικοί κανονισμοί 1789-1792.
Δημοτικοί κανονισμοί ετών 1792-1795.
Βιβλίον Διαταγών και εγκυκλίων Ιούστου Αντωνίου Τζώρτζη τακτικού Προνοητού της Αγίας Μαύρας από 18 Ιουνίου 1795 έως 8 Ιουλίου 1797. [Παρένθετο φύλλο 1.]
Τιμολόγιον δικαστικών πράξεων έτους 1797.
Προκηρύξεις, κανονισμοί αγροτικοί, κανονισμοί εισπράξεων, υγειονομικά, οπλοφορίαι κλπ. έτους 1797.
Προφορικαί Διακηρύξεις (ανακοινώσεις) της Δημοκρατικής Κυβερνήσεως γενόμεναι εν Λευκάδι από 19 Ιουλίου 1797 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1797.
Βιβλίον Διαταγμάτων σχετικών με την διακυβέρνησιν της Αγίας Μαύρας από 1ης Οκτωβρίου 1798 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1801.
Διάφοροι προκηρύξεις, απαγορεύσεις οπλοφορίας, χαρτοπαιγνίων κλπ.
Ποινική Δικονομία 1804. Παρένθετα φύλλα 3.
Νόμοι και Διατάγματα επί Ρωσοκρατίας εν οις και Νόμος περί δημεύσεως των Μοναστηριακών κτημάτων χάριν της δημοσίας εκπαιδεύσεως. Παρένθετο έντυπο 15 σελίδων "Ordinanza del servizio della Truppa civica".
Οργανισμός των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων των Ιονίων Νήσων έτους 1808.
Αποφάσεις της Ιονίου Γερουσίας και ψηφίσματα του Γενικού Διοικητού Καίσαρος Μπερτιέ σχετικώς με την πειθαρχικήν εξουσίαν των Επισκόπων επί των Ιερέων έτους 1807-1809.
Οργανισμός της Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης 1811-1818.
Πρακτικά Επιτροπής περί επιβλέψεως των αλλοδαπών έτους 1821.
Προκηρύξεις του Ρώσσου Ναυάρχου Uschacoff 1798 ως και άλλα διάφορα έτους 1799.
Α΄. Β΄. Γ΄. Πράξεις της Γερουσίας από του έτους 1818-1827 και 1839, ως και Ε΄. Ζ΄ και Η΄. ετών 1834, 1844-1845, 1847-1849.
Εκλογαί Δικαστών, Διαζύγια, Υιοθεσίαι.
Διατιμήσεις τροφίμων.
Νόμοι και Διατάγματα χειρόγραφα.
Οργανισμοί Δικαστηρίων, Συγκλήτου, Στρατεύματος. Εκλογικός Νόμος κλπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα