@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN004
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  [1867 - 1950]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Καθημερινόν και Ταμείον. Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου 1938 - 1946. Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου. Μητρώο Κ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_MUN004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ

Χρονολογίες: 1867 - 1950

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο Καθημερινόν και Ταμείον.
Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου 1938 - 1946.
Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου.
Μητρώο Κοινότητας Μεταξοχωρίου.
Πρακτικά της Επιτροπής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης Μεταξοχωρίου.
Πρακτικά της Επιτροπής Λαϊκής Ασφαλείας Μεταξοχωρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα