@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN002
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ  [1850 - 1955]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1922 - 1928. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1932 - 1934. Πρακτικά Κοινότ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_MUN002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ

Χρονολογίες: 1850 - 1955

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1922 - 1928.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1932 - 1934.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1936 - 1939.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1939 - 1940.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1943 - 1945.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1943 - 1946.
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1951 - 1952.
Ευρετήριο Δημοτολογίου.
Ευρετήριο Δημοτολογίου 1850 - 1953.
Δημοτολόγιο.
Δημοτολόγιο κατά Ενορίες Αγιάς 1914 - 1925.
Γενικό Μητρώο Αρρένων - Θηλέων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα