@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΤΙΟΥ  [1883 - 1913]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου. Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893. Πιστοποιητικά Δήμου Δωτίου 190...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_MUN001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΤΙΟΥ

Χρονολογίες: 1883 - 1913

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893.
Πιστοποιητικά Δήμου Δωτίου 1900 - 1905.
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1907 - 1909.
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1911 - 1913.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα