@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_MUN007
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  [1882 - 1975]
Περιεχόμενα: Συνεδριάσεις από 13 Ιουνίου 1882 ως 17 Σεπτεμβρίου 1883. Συνεδριάσεις από τον Ιούνιο του 1884 εώς 12 Σεπτεμβρίου 1886. Π...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAR_MUN007

Τίτλος: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χρονολογίες: 1882 - 1975

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Συνεδριάσεις από 13 Ιουνίου 1882 ως 17 Σεπτεμβρίου 1883.
Συνεδριάσεις από τον Ιούνιο του 1884 εώς 12 Σεπτεμβρίου 1886.
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Συνεδριάσεις από 1 Δεκεμβρίου 1901 ως 6 Νοεμβρίου 1903.
Συνεδριάσεις απο 13 Δεκεμβρίου 1903 έως 17 Νοεμβρίου 1905.
Συνεδριάσεις από 18 Νοεμβρίου 1905 ως 8 Μαρτίου 1907.
Συνεδριάσεις από 2 Απριλίου 1907 εώς 8 Ιανουαρίου 1909.
Συνεδριάσεις από 5 Ιανουαρίου 1920 ως 13 Μαΐου 1922.
Συνεδριάσεις απο 11 Μαΐου 1922 έως 18 Αυγούστου 1924.
Συνεδριάσεις από 6 Δεκεμβρίου 1924 ως 10 Δεκεμβρίου 1926.
Συνεδριάσεις από 2 Ιανουαρίου 1927 εώς 1 Μαρτίου 1929.
Συνεδριάσεις από 19 Ιουλίου 1937 ως 27 Ιουνίου 1938.
Συνεδριάσεις απο 17 Οκτωβρίου 1945 έως 03 Ιανουαρίου 1947.
Συνεδριάσεις από 12 Ιανουαρίου 1947 ως 17 Δεκεμβρίου 1948.
Συνεδριάσεις από 27 Απριλίου 1946 εώς 3 Ιανουαρίου 1947
Συνεδριάσεις από 5 Απριλίου 1955 ως 28 Δεκεμβρίου 1956.
Συνεδριάσεις απο 6 Ιανουαρίου 1957 έως 25 Φεβρουαρίου 1958.
Συνεδριάσεις από 7 Μαρτίου 1958 ως 25 Μαρτίου 1959.
Συνεδριάσεις από 30 Ιουνίου 1959 εώς 8 Ιουλίου 1959
Συνεδριάσεις από 25 Ιουνίου 1962 ως 27 Φεβρουαρίου 1963.
Συνεδριάσεις 8 Μαρτίου 1963 έως 11 Δεκεμβρίου 1963.
Συνεδριάσεις από 16 Δεκεμβρίου 1963 ως 24 Μαρτίου 1964.
Συνεδριάσεις από 23 Αυγούστου 1964 εώς 26 Φεβρουαρίου 1965.
Συνεδριάσεις από 1 Ιανουαρίου 1967 ως 15 Απριλίου 1968.
Συνεδριάσεις απο 06 Μαΐου 1968 έως 23 Μαΐου 1869.
Συνεδριάσεις από 6 Ιουνίου 1969 ως 6 Μαρτίου 1970.
Συνεδριάσεις από 27 Φεβρουαρίου 1970 εώς 19 Δεκεμβρίου 1970.
Συνεδριάσεις από 17 Φεβρουαρίου 1971 ως 16 Μαρτίου 1972.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Συνεδριάσεις από 5 Απριλίου 1972 ως 24 Ιανουαρίου 1973. Η πρώτη σελίδα συνεχίζει τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του προηγούμενου βιβλίου. Υπάρχει μια ένθετη σελίδα.
Συνεδριάσεις από 14 Φεβρουαρίου 1973 ως 21 Νοεμβρίου 1973. Οι 22 πρώτες σελίδες συνεχίζουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του προηγούμενου βιβλίου.
Συνεδριάσεις από 28 Νοεμβρίου 1973 ως 31 Οκτωβρίου 1974.
Συνεδριάσεις απο 14 Νοεμβρίου 1974 - 23 Μαΐου 1975.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λάρισας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα