@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU005
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1889 - 1950]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1889 - 1890 ως 1912 - 1913. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1913 - 1914 ως 1923 - 1924...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAR_EDU005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Χρονολογίες: 1889 - 1950

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1889 - 1890 ως 1912 - 1913.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1913 - 1914 ως 1923 - 1924.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών 1924 - 1925 μέχρι 1929 - 1930.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1929-30 ως 1932-33. Υπάρχουν συνημμένες συνολικά 2 (2 γραμμένες) σελίδες μεγέθους Α4.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1933-34 ως 1937-38.
Μαθητολόγιο και Βιβλίο παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών σχολικών χρονιών από 1938 - 39 έως 1943 - 44.
Μαθητολόγιο & Βιβλίο Παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών.
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898 - 1899 ως 1920 - 1921.
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1921 - 1922 ως 1930 - 1931.
Ειδικός έλεγχος του σχολικού έτους 1929 - 1930.
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1889-90 ως 1916-17.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 18 ως 1930 - 31. Συνημμένο πιστοποιητικό δημοτολογίου Λαρίσης.
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών.
Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας ετών 1931- 1939.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λάρισας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα