@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1935]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAR_EDU004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Χρονολογίες: 1926 - 1935

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35.
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως 1929.
Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λάρισας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα