@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU003
ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1928]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1927. Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 1918 ως 1927 - 1928. Μαθητολόγ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAR_EDU003

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Χρονολογίες: 1898 - 1928

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1927.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 1918 ως 1927 - 1928.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών 1917 - 1918 μέχρι 1927 - 1928.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898-99 ως 1916-17.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λάρισας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα