@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1929]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1918 - 1919 έως 1920 - 1921. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1920 - 1921 ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LAR_EDU002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Χρονολογίες: 1898 - 1929

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1918 - 1919 έως 1920 - 1921.
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1920 - 1921 ως 1928 - 1929.
Ειδικός έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1899 μέχρι 1926 - 1927.
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1926-27 ως 1928-29.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898-99 ως 1926-27.
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως 1928 - 29.
Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λάρισας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα